Bøgelundhallen

Den selvejende institution Bøgelundhallen (Støtteforening for Kolding Rideklub) ejer alle bygningerne, som er bygget på Kolding Kommunes jord. Kolding Rideklub lejer sig ind ved Bøgelundhallen, hvis formål er at administrere, finansiere og vedligeholde bygningerne samt at finansiere og lade opføre kommende udbygninger af anlægget. Kolding Rideklub har råderet over Bøgelunds faciliteter, forestår udlejning af bokse, forestår undervisning, driver selve Kolding Rideklub samt ejer elevheste/ponyer.

Dette sker i et tæt samarbejde mellem bestyrelserne for Bøgelundhallen og Kolding Rideklub, som har et fælles mål :

At Kolding Rideklub skal være et af landets bedste ridecentre med optimale forhold for både de 2- og de 4-benede.

 

Bestyrelse

Formand: Else Krarup
Kasserer: Gurli Schultz
Sekretær: Dorte Kristoffersen Jepsen
Menigt medlem: Henrik Midtgaard (født medlem som formand for KOR)

Vedtægter

Medlemmer af bestyrelsen Bøgelundhallen

Bliv medlem

Kriterier for medlemskab ifølge lovene:
”Efter 2 års medlemskab af KOR kan myndige medlemmer, som henvender sig til foreningen pr. mail: boegelundhallen@gmail.com, optages som medlemmer af Bøgelundhallen. Ansatte i KOR og Bøgelundhallen kan ikke optages som medlemmer.”
Optagelseskontingent: 200,00 kr – derefter er medlemsskabet kontingentfrit.
Beløbet bedes venligst indbetalt på konto nr. 7040 2051919, Sydbank
Du modtager en kvittering pr. mail.

KOR´s medlemmer opfordres til at melde sig ind, da foreningen skal fremtidssikres gennem nytegnede medlemmer, idet medlemsskaren igennem en årrække er indskrænket til en meget lille gruppe. Indmeldelse har hidtil kun kunnet ske ved større kontante indskud i forbindelse med nybyggeri.
Vi ser frem til at byde dig velkommen som medlem af Bøgelundhallen, så vi sammen kan understøtte, præge og sikre Kolding Rideklub som ikke blot landets ældste, men også fortsat som en af landets mest markante rideklubber.

 

Referater mm.

Referat af generalforsamling 2024

Bestyrelsesmøde februar 2024

Regnskab 2023

Årsberetning Bøgelundhallen 2023

Bestyrelsesmøde december 2023

Bestyrelsesmøde september 2023

Bestyrelsesmøde juni 2023

Regnskab 2022

Referat af generalforsamling 2023

Årsberetning Bøgelundhallen 2022

Bestyrelsesmøde februar 2023

Godt nytår 2022

Bestyrelsesmøde december 2022

Bestyrelsesmøde september 2022

Bestyrelsesmøde juni 2022

Referat af generalforsamling 21-2-2022

Bestyrelsesmøde januar 2022

Godt nytår 2021