Udvalg i KOR

En lang række udvalg er aktive på Kolding Rideklub og uden udvalgenes arbejde, ville vi ikke kunne få så mange aktiviteter og forbedringstiltag gennemført. Udvalgene arbejder sammen med den daglige ledelse og sætter en række mål op for deres arbejde og rapporterer løbende ind til bestyrelsen om fremdrift og ønsker. Udvalgene består af medlemmer af Kolding Rideklub.

 

Forretningsudvalg

Henrik Midtgaard

Bitt Martini Madsen

Kennet Schou Andersen

Mail: bestyrelsen@koldingrideklub.dk

 

Dressurudvalg

Gurli Schultz

Bitt Martini Madsen

Kathrine Mailund Schmidt

Mail: staevne@koldingrideklub.dk

 

Springudvalg

Charlotte Lynge

Aliice Østergaard Petersen

Carina Steffensen

Mail: staevne@koldingrideklub.dk

 

Sponsorudvalg

Birgitte Munk

Mail: birgitte.munk@mail.dk

 

Cafeteriaudvalg

Berit Aakær Poulsen

Tlf. 40 94 90 11

Lisbeth Holmgård Quitzau

Tlf. 50 89 30 29

 

Aktivitetsudvalg

Betina Kofoed

Tine Christiansen

Mai Haven

Karina Klem (bestyrelsesrepræsentant)

 

Foldudvalg

Peter Rahbek

Anne Mette Søndergaard 

Anne Holsøe 

Henrik Midtgaard (kontaktperson: 20489530)